Hoituu-palvelulla töitä vaikeasti työllistyville henkilöille 

25.09.2019

Hoituu on Lumentia Henkilöstöpalveluiden kehittämä palvelu, joka on yksi vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymisen kanava.

Toiminta on aloitettu yhteistyössä Autismisäätiön kanssa vuonna 2018.

Työntekijät työllistyvät Hoituu-palvelun kautta vuokratyösuhteeseen ja myöhemmin mahdollisuuksien mukaan suoraan asiakasyritykseen.

Lumentia Henkilöstöpalvelut hoitaa kaikki työsuhteeseen liittyvät asiat. Työntekijän palkkaaminen on yrityksille helppoa ja tätä kautta Hoituu-palvelu myös madaltaa yritysten kynnystä työllistää vaikeasti työllistyvä henkilö.

Lumentia Henkilöstöpalvelut sai tunnustuksen Autismiystävällinen teko vuonna 2018 Hoituu-palvelusta.

Alla oleva artikkeli on julkaistu Autismiliitto Ry:n Autismi - lehdessä syyskuussa 2019. 

HOITUU!

Helsinkiläinen henkilöstöpalvelualan yritys Lumentia Henkilöstöpalvelut julkaisi vuonna 2018 Hoituu-palvelun, joka on erikoistunut etsimään töitä henkilöille, joiden työllistyminen on vaikeaa.


Miten ajatus uudenlaisesta Hoituu-palvelusta sai alkunsa?

Hoituu-palvelu sai alkusysäyksen, kun me Lumentia Henkilöstöpalveluiden yrittäjät Mirkka Jokinen ja Laura Rossi, saimme kutsun Autismisäätiöltä tapaamiseen, jonka tarkoituksena oli miettiä autismikirjon henkilöiden työllistymistä yritykseemme osa-aikaisiin työtehtäviin. Yrityksemme kaksi muuta toimialaa toimivat puhtauspalveluiden parissa, ja tapaamisen ajatuksena oli, että miettisimme minkälaisiin siivoustyötehtäviin autismikirjon henkilöiden olisi mahdollista työllistyä yritykseemme.

Meillä molemmilla yrittäjillä oli myös aikaisempia yhteistyökokeiluita vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistämisestä, ja ongelmaksi muotoutui aina samat asia; työtehtävien ja työskentelypaikan vaihtuvuus. Niin sanottua keikkatyötä tarjotaan kokemuksemme mukaan usein tällaisille henkilöille. Matkalla tapaamispaikalle keskustelimme asiasta, ja palasimme aina samaan kysymykseen; miksi henkilöille, jotka ovat toistuvuutta sietäviä ja usein työtehtäväänsä sitoutuvia sekä pysyvyyttä arvostavia, tarjotaan useimmiten vaihtelevaa työtä niin ajallisesti, sisällöllisesti kuin maantieteellisesti?

Tapaamisessa Autismisäätiöllä, jonne meidät kutsui Päivä Merkkiniemi, pohdimme, miten saisimme motivoituneita autismikirjon henkilöitä työllistettyä sopivaan palkkatyöhön. Tapaamisessa kuulimme myös, että autismikirjon henkilöiden työllistymisprosentti on alhainen, joten Hoituu-palvelu alkoi luonnollisesti muotoutua tämän vaikeasti työllistyvän hakijaryhmän ympärille.

Työn ja tekijän kohtaaminen Hoituu-palvelun kautta

Yksityisen yrityksen toiminnasta vastaavina, toimme uuden näkökulman keskusteluun työntekijän ja sopivan työn kohtaamisesta. Vaikeasti työllistyviä henkilöitä auttavat työnhaussa usein erilaiset yhteisöt sekä kuntien ja kaupunkien edustajat. Toisena osapuolena toimivat taas työnantajat, joiden tarjoamiin työpaikkoihin esimerkiksi autismikirjon henkilöt hakevat muiden hakijoiden rinnalla saman rekrytointiprosessin kautta. Hoituu-palvelun tarkoitus on toimia puuttuvana kolmantena sektorina hakijan sekä häntä auttavan tahon ja työnantajan välillä.

Hoituu-palvelussa hakijan haasteet on huomioitu ja rekrytointiprosessin aikana hakijalta saadaan laaja-alaisemmin tietoa hänen osaamisestaan. Toisaalta taas työntekijän vuokraava yritys saa täsmällisen tiedon siitä, minkälainen työnkuva hakijalle sopii. Lisäksi mahdollinen työvalmennuksen rooli on selkeä sekä tarvittavat tukiasiat hoidettu Lumentia Henkilöstöpalveluiden toimesta.

Olemme toimineet yrittäjinä pääkaupunkiseudulla myös siivousalalla, jonka rekrytointia usein pidetään haasteellisena. Iso joukko hakijoita jää kuitenkin hakuprosessin ulkopuolelle, jos hakijoita arvotetaan yleisten työpaikkailmoituksissa näkyvien termien mukaan, esimerkiksi oma-aloitteinen, sosiaalinen ja reipas. Myös vaikeasti työllistyville henkilöille olisi työmarkkinoilla tarvetta, mutta esimerkiksi autismikirjon henkilön on haastavaa kilpailla työpaikasta, jos haastattelutilanteessa painotetaan sosiaalisia taitoja siitä riippumatta, mihin työtehtävään ollaan rekrytoimassa.

Hakijakohtainen rekrytointiprosessi

Lumentia Henkilöstöpalvelut on luonut hakijakohtaisen rekrytointiprosessin. Rekrytointiprosessissa huomioidaan hakijan lähtökohdat, vahvuudet ja kyvyt. Olemme pyrkineet unohtamaan työnhaussa vallitsevan kilpailuasetelman ja tuoneet tilalle hakijan toiveiden ja kykyjen realistisen arvioinnin.

Haastattelijalta vaaditaan paljon empaattisuutta ja kykyä suhtautua realistisesti hakijan omiin ajatuksiin tulevasta työtehtävästä. Tyypillinen tilanne on, että työnhakijan omat odotukset työtä kohtaan ovat erilaiset, kuin haastattelijalla. Esimerkiksi hakija etsii töitä 25 tuntia viikossa, mutta haastattelun edetessä selviää, että muiden viikon aikana hoidettavien asioiden lisäksi hakijan on mahdollista työskennellä vain puolet alun perin suunnitellusta. Onnistuneen rekrytoinnin edellytys on, että hakijalla on mahdollisuus pärjätä työssä niin työtehtävien, kuin työn määrän suhteen.

Haastattelutilanne luo itsevarmuutta hakijalle, vaikka juuri sillä hetkellä työpaikkaa ei löytyisikään. Haluamme työllistää mahdollisimman monta hakijaa, mutta aina hakija ja haettava työpaikka eivät kohtaa. Hakijan työnhakupolku pysyy aktiivisena puoli vuotta, jonka aikana pyritään löytämään sopiva työpaikka.

Työ Hoituu-palvelun kautta

Viimeisen vuoden aikana olemme saaneet olla osa monen Hoituu-palvelun kautta työllistyneen työntekijämme tarinaa. Meitä on omassa työssämme Hoituu-palvelun parissa kannustanut eteenpäin erityisesti työllistyneiltä henkilöiltä saatu palaute. Työllistyneet henkilöt ovat saaneet itsevarmuutta palkkatyön kautta. Tiedottaminen, avoimuus ja hyvä suunnittelu auttavat työsuhteen alussa ja sen aikana. Olemme suunnitelleet työskentelyä esimerkiksi työmatkasta lähtien työntekijän ja hänen työvalmentajansa kanssa.

Esimerkiksi työntekijämme Hanna työskentelee viikoittain siivoustyössä, johon hän on työllistynyt Hoituu-palvelun kautta. Hakijakohtaisen rekrytointiprosessin kautta Hanna löysi itselleen sopivan työn: "Sitä kautta pääsin jopa uuteen vakituiseen työpaikkaan siivousfirmalle, jonka löysin mollin sivuilta; varastohallin ja toimistotilojen siivoustyötä. Siellä käyn kerran viikossa ja on oltu kuulemma tyytyväisiä. Se motivoi, ja työskentely on siellä itsenäistä, ja saan tehdä työtä omaan tahtiin, koska minulla on synnynnäinen sydänvika, joka kieltää rehkimisen." Hanna toteaa myös nykyisestä tilanteestaan, että "Olen kohta vuoden tehnyt töitä siivousfirmalle ja elämäni hymyilee jälleen."

Työllistämällä yritykset toteuttavat arvojaan

Hoituu-palvelun kautta yrityksen on mahdollista löytää työhön sitoutuneita ja pitkäaikaisia työntekijöitä. Erityisesti Hoituu palvelee yritystä, jonka työkokonaisuuksista voi erottaa helposti yksittäisiä työtehtäviä. Esimerkiksi toimistoapulaisen tehtävistä voi erottaa skannaamista, kopioimista, postitustehtäviä tai muita toimistotöitä. Tavoitteena on, että Hoituu-palvelun kautta työllistyvä henkilö siirtyisi asiakasyrityksen työntekijäksi, kun oma työ yrityksessä on vakiintunut.

Mielestämme autismiystävällinen työyhteisö on helposti saavutettavissa. Rekrytoivalta yritykseltä vaaditaan kuitenkin sitoutuvuutta, tavoitteellisuutta ja joustavuutta. Hyvä työtehtäviin perehdyttäminen, tavoitteista yhdessä sopiminen ja odotuksista keskustelu tähtäävät onnistuneeseen pitkäaikaiseen työsuhteeseen. Toivomme, että tulevaisuudessa mahdollisimman moni yritys haluaa rikastuttaa omaa työyhteisöään palkkaamalla vaikeasti työllistyvän henkilön ja työllistämisen kautta tukee vahvasti yksilön tulevaisuutta.

Kirjoittajat ovat Lumentia Henkilöstöpalveluiden toimitusjohtaja Mirkka Jokinen ja palvelujohtaja Laura Rossi 

Lisätietoja osoitteesta: www.hoituu.fi